Jeg har nettopp fått en viktig henvendelse som peker på at vi nok har undervurdert sykepleiere og annet miljøpersonale når vi retter kritikk mot utformingen av og innholdet i tjenestene. Sykepleiediagnoser, pleieplaner og andre ”tekster og taler” fra miljøpersonalets side kan være vel så store hindere for brukermedvirkning og dialog som overlegens diagnoser, teorier og tiltak.

Den samme informanten peker også på at bevisstheten om lovverket er for dårlig på psykisk helse-feltet. Det må vi gjøre noe med. Kanskje et første skritt er å lese dem grundigere selv, tenker jeg, med et ganske kraftig stikk av dårlig samvittighet. Til gjengjeld har jeg lest den nye diskrimineringsloven ganske grundig. Den må vi bruke for alt den er verdt – eller rettere sagt: Vi må se til at den blir verd noe – ved å bruke den aktivt.

Jan Olaf Ellefsen er også blogger – les og bli opplyst!

Jeg har begynt på en hjemmeside (det er lenge siden jeg begynte, for være ærlig), hvor jeg har tenkt å legge ut tekster jeg har skrevet i forskjellige sammenhenger. Hvis noen mot formodning skulle ha lyst til å lese mer av det jeg har skrevet, så er det bare å klikke seg inn via denne lenka

Seminar 8. juni i Bergen, om kunst som vei til innsikt, med bl.a. Jan Eggum:

Og Eggum får også ukas musikkinnslag – litt dårlig lyd, men mye trøkk:

http://www.youtube.com/watch?v=T_2I8s5kegs