Skal vi kvitte oss med schizofrenidiagnosen?

“Hi,

I wanted to draw your attention to this important petition that I
recently signed: “Abolition of the Schizophrenia Label”

I really think this is an important cause, and I’d like to
encourage you to add your signature, too. It’s free and takes less
than a minute of your time.

Thanks!

Dr John Read
Associate Professor
Psychology Department
The University of Auckland

—–

Sigrun Tømmerås om blogging og mye annet:

”Dersom jeg var Bjarne Håkon Hanssen, ville jeg gått ut med et forslag før valgkampen om at såkalte marginaliserte fikk PC og internett på blå resept. Politikere burde bli minnet om at de “svake i samfunnet” også har stemmerett. Det fins mennesker som ikke har råd til å anskaffe seg dette”

http://sonitus.org/?p=39

—–

Om selvmord og kjønnsforskjeller i Danmark:

http://politiken.dk/indland/article659438.ece

—–

Dette er nesten Snåsamannen: behandling av det vi tidligere kalte “schizofreni” uten medisiner, liksom – men når det kommer fra lederen for Norsk Psykiatrisk Forening, er det kanskje ikke en tidlig aprilspøk likevel:

“The very first paper, by Dr John Bola of the University of Southern California and three European researchers, reviews the only five studies of what happens when people diagnosed ”schizophrenic” are given psycho-social support instead of anti-psychotic drugs in the first few weeks of treatment. All five found better long-term outcomes than the traditional approach of hospitalization and medication.”

Mer om dette her:

John Bola kommer forøvrig til Schizofrenidagene til høsten

—–

Info fra NASEP:

—–

”ARBEIDSLINJA: Vi er vitne til en massiv mistenkeliggjøring av dem som ikke klarer presset fra et stadig mer krevende arbeidsliv” Asbjørn Wahl, daglig leder For velferdsstaten

http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/03/02/567408.html

—–

Uten at det henger sammen med noe som helst (tror jeg) – Genesis anno 1973:

http://www.youtube.com/watch?v=RdD6L4cKKU8